نمایش یک نتیجه

دستگاه ذوزنقه تمام اتوماتیک

دستگاه ذوزنقه تمام اتوماتیک حالت دستگاه ، مونتاژی گیوتین، دستگاه فرم بر، طول دستگاه یازده متر ،با یازده ایستگاه حالت